Onze werkwijze: niet uniek, wel onderscheidend!

Kwaliteit en service basis voor goede samenwerking!

Schakelt u DMZ in, dan mag u rekenen op een professionale aanpak van uw project. Onze gestructureerde werkwijze bestaat uit een aantal fasen, waarmee wij garant staan voor service en kwaliteit.

In eerste instantie wordt, uitgaand van uw specifieke bedrijfsbehoeften, een inventarisatie gemaakt van uw wensen en eisen ten aanzien van functionaliteit.

Op basis daarvan ontvangt u van ons een overzichtelijke, transparante offerte die wij persoonlijk met u doornemen.

Als het voorstel tot tevredenheid is uitgewerkt en de opdracht is gegund, wordt gestart met een vooronderzoek. Met de uitkomsten hiervan wordt vervolgens overgegaan tot pre-installatie van de hardware en software, configuratie en DOA testing. Hierop volgt de on-site installatie en pas na uitvoerig testen vindt de uiteindelijke migratie en verdere installatie plaats.

Onze zorgvuldige aanpak zorgt ervoor dat u tijdens de dagelijkse werkzaamheden minimaal hinder ondervindt van de uitrol van het project.

Tot slot behoren ook nazorg en controle standaard tot de werkzaamheden.